ތުޅާދޫގައި ‘ނިޔަމިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 02 ކޯސް’ 120 ބައިވެރިން ފުރިހަމަ ކޮށްފި.

ތާރީޚް

ތުޅާދޫގައި 'ނިޔަމިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 02 ކޯސް' 120 ބައިވެރިން ފުރިހަމަ ކޮށްފި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ޤަވާއިދަށް 2017 ޖަނަވަރީ 01 ން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން މިރަށުގައި ދުއްވާ އޮޑިދޯނި ފަހަރުތަކުގެ ވެރިންނަށާއި، ކެޔޮޅުންނަށާއި ފަޅުވެރިންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން 'ނިޔަމި ކަމުގެ…

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2016″ ފެށިއްޖެ

ތާރީޚް

"ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2016" ފެށިއްޖެ ނިމިދިޔަ 2015 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފައިން މިއަހަރުގެ ވެސް އަޟްޙާޢީދު ރަށުފެންވަރުގައި ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ “ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޗް 2016” މިއަދު (09 ސެޕްޓެމްބަރ 2016) ފެށިއްޖެއެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތް…

ތުޅާދޫ ގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމަށް ހިންގުނު އޮޕަރޭޝަންގައި 22 ބިދޭސީއަކު އަތުލައިގެންފި.

ތާރީޚް

ތުޅާދޫ ގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމަށް ހިންގުނު އޮޕަރޭޝަންގައި 22 ބިދޭސީއަކު އަތުލައިގެންފި ރަށްރަށުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބ.ތުޅާދޫ ގައި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމަށް ޙާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް އިއްޔެ ހިންގައިފިއެވެ. މިއޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައިވަނީ…

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި

ތާރީޚް

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް 23 ޖޫން 2016 ގައި ލޯންޗްކޮށްފި ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް 23 ޖޫން 2016 ގައި ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. މިވެބްސައިޓް ލޯންޗްކުރުމުގެ ގޮތުން ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް ނެރުއްވި ބަޔާންގައި، މިއަދަކީ ކައުންސިލްގެ ޙަޔާލުގައި ވަރަށް އުފާވެރި…

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް